Kat İrtifakı ve Arsa Payı Hesaplama

Burada bağımsız bölümün rayiç bedeli ile toplam rayiç bedeli vererek veya oran vererek arsa payını hesaplayabilirsiniz.

Kesirleri aşağıdaki forma girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.Kat İrtifakı ve Arsa Payı Hesaplama


m2

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı, bir binanın üzerine kat yapma izni veren haktır. Uygulamada kat irtifakı, bir binanın yapımına başlandıktan sonra binadaki bağımsız bölüm sahiplerinin (örneğin daire sahiplerinin) hissesine düşen arsa payıdır. Binanın yapım aşamasında daire alanlar, kat irtifakı tapusu alırlar. Bu tapuda daire sahiplerinin binanın yapıldığı arsadaki payı gösterilir. Bankalardan konut kredisi alabilmek için kat irtifakı tapusuna sahip olmak gereklidir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, bitmiş binanın sahibi olunan bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkıdır. Bu hakka, iskanı alınmış ve bitmiş binalar için belediyeden alınan bir belgeyle sahip olunur. Bu belge ile tapu dairesine başvurularak kat mülkiyetine geçilmiş olur.

Bu hesaplama için hiç yorum yapılmamış.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.